मतदान प्रतिशत बढाउन यात्रा

मतदान प्रतिशत बढाउन यात्रा

दुई डिसेम्बरमा मतदान सम्बन्धी यात्रा सुरु हुने भएको छ । यात्राबाट मतदान प्रतिशत बृद्धि गराउन सहयोग पुग्ने आयोजकले दावी गरेको छ ।

Back to Top
(0.012605 seconds )